Trainingen

De aanpak van Doen! Training & Advies is vooral praktisch. In onze training maken we de vertaalslag van (nieuwe) inzichten, theorie en wetgeving naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Ons gespecialiseerde team van trainers creëert een veilige leeromgeving. Naast de zware thema’s creëren wij ook luchtigheid in de trainingen. Plezier in het leren is terug te zien in onze werkwijze; theorie en spelvormen wisselen elkaar af.
Wij gaan er vanuit dat elke deelnemer al in bezit is van eigen competenties, maar zich daar niet altijd bewust van is. In onze trainingen wordt gewerkt aan het versterken en ontwikkelen van competenties. Leerpunten worden geformuleerd en er wordt gewerkt aan ontwikkeling. Hier wordt aan gewerkt binnen heldere kaders en in een veilige setting. De op deze website vermelde trainingen zijn voorbeelden van trainingen, waar veel vraag naar is. Over elk ander aanbod kan overlegd worden, zowel qua opzet van de training als qua thema.
Het aanbod is altijd maatwerk. Vanuit de vraag van de klant en de deskundigheid wordt een aanbod ontwikkeld dat aansluit.

Doen! Training & Advies heeft een divers aanbod. Dit aanbod is onder te verdelen in verschillende thema’s: