Trainingen voor onderwijs en kinderopvang

schoolVan alle professionals die met kinderen werken hebben zij die in het onderwijs en de kinderopvang werken het meest contact met kinderen en dus het best zicht op hun ontwikkeling.
Zij kunnen er voor zorgen dat de school of kinderopvang tijdig signalen oppakt als een kind bijvoorbeeld thuis verwaarloosd wordt, worstelt met de vechtscheiding van zijn ouders of op school gepest wordt.
 
Voor het onderwijs geldt dat sinds augustus 2015 de nieuwe wet Sociale Veiligheid voor scholen van kracht is. Hiermee wordt de school verantwoordelijk voor een sociaal veilige leeromgeving en wordt monitoring van de veiligheidsbeleving verplicht gesteld. Ook de kinderopvang professionaliseert steeds meer. Pedagogisch medewerkers worden zowel pedagogisch als zakelijk steeds beter bijgeschoold.

Doen! Training en advies speelt op deze positieve ontwikkeling in door trainingen specifiek voor het onderwijs en de kinderopvang te ontwikkelen.

 

Kind en echtscheiding
Kind en echtscheiding; Train-de-trainer
Kind en media
Kinderen die opvallen
Studiedag aanpak kindermishandeling
Kind en seksualiteit