Kind en (echt)scheiding


Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met een scheiding, dit is één op de vijf kinderen. Een scheiding is voor alle gezinsleden een ingrijpende gebeurtenis. De meeste van deze scheidingen verlopen redelijk tot goed. Naar schatting verloopt 15 procent van de scheidingen problematisch.
Scheiden heeft veel invloed op kinderen en op ouders. Voor kinderen verandert er vaak veel in een korte tijd. Hun gevoel van geborgenheid en veiligheid staat onder druk. Ze kunnen te maken krijgen met andere woonomstandigheden, financiële consequenties, nieuwe partners (met soms ook kinderen uit een eerder huwelijk), en breuken met (een deel van de) familie. Door de grote impact van deze gebeurtenis lopen kinderen die dit meemaken een vergroot risico op emotionele en psychosociale problematiek.

Als professional is de kans groot dat je in je werk met een echtscheiding wordt geconfronteerd. Het omgaan met ouders die in een echtscheiding verwikkeld zijn geraakt kan heel lastig zijn, zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders. Hoe voorkom je dat je in de strijd wordt getrokken en hoe bewaak je de belangen van het kind?

In deze training leren de deelnemers verschillende reacties van kinderen op scheiding herkennen en hiernaar te handelen. Dit met als doel dat kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen ondanks de eventuele problemen. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten aangereikt hoe zij met beide ouders het contact op positieve wijze kunnen onderhouden. Er wordt tijdens de training gewerkt met de meest actuele kennis over en inzichten in het vraagstuk kinderen en ouders in een echtscheiding.

Inhoud:

 • Gevolgen van echtscheiding voor kinderen;
 • Reacties en signalen van kinderen in de groep;
 • Rol van eigen gedrag, emoties en overtuigingen;
 • Aandachtspunten in het contact met kinderen;
 • Ouders en conflicten;
 • De complexe scheidng;
 • De rol van de organisatie in juridisch kader.

Doelstelling
Na afloop van de training:

 • zijn de gevolgen van een scheiding voor kinderen bekend;
 • herkennen deelnemers de signalen en reactie van kinderen en kunnen hier adequaat op reageren;
 • hebben de deelnemers handvatten hoe te handelen wanneer er tussen ouders conflicten spelen;
 • zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen rol en valkuilen;
 • weten de deelnemers hoe vanuit de kinderopvang binnen het juridisch kader te kunnen handelen.

Doelgroep: Professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Aantal deelnemers: 12
Duur van de training: 3 a 4  uur (afhankelijk van kennis en vraag)

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een train-de-trainer te volgen over Kind en echtscheiding, hier vindt u meer informatie.