Ouders met een verstandelijke beperking en het risico op kindermishandeling

Volgens onderzoek in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie zijn jaarlijks 200.000 tot 230.000 mensen slachtoffer van ernstig of herhaald huiselijk geweld. Per jaar worden bijna 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld.
Een deel van deze kinderen groeit op bij ouders met een(licht) verstandelijke beperking (LVB). Uit onderzoek blijkt dat ouders met LVB een sterk verhoogd risico hebben op mogelijke kindermishandeling. Deze ouders zijn niet altijd makkelijk of direct te herkennen. Hun beperking vormt vaak pas een probleem bij het maken, begrijpen en nakomen van afspraken. Wanneer professionals geen weet van deze beperking hebben, worden zij vaak ervaren als lastige klanten waar zelfs de meest ervaren medewerkers niet mee uit de voeten kunnen. Dit maakt een situatie waarin signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling extra gecompliceerd. Dit heeft vaak tot gevolg dat er grote frustratie ontstaat zowel aan de kant van de professional als aan de kant van de ouder. De professional ziet geen verbeterring en de ouder voelt zich overvraagd en kan niet aan de verwachtingen voldoen.

Aan de hand van theorie, videobeelden en praktische tips wordt tijdens de training ingegaan op het contact met ouders met een licht verstandelijke beperking. De training is erop gericht om de deelnemers beter toe te rusten in de dagelijkse praktijk. Zij kunnen aan de slag met praktische handvatten en tools.

Doelstelling
Deelnemers aan de training:

 • (her)kennen de kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • weten welke specifieke opvoedingsvragen een kind met een licht verstandelijk beperking heeft;
 • weten wat de risico’s zijn voor de ontwikkeling van een kind bij het hebben van een licht verstandelijk beperkte ouder;
 • weten wat “werkt” bij het communiceren en samenwerken met ouders (met een licht verstandelijke beperking);
 • kunnen in een vroegtijdig stadium zorgen signaleren;
 • zijn in staat de ernst van een opvoedsituatie in te schatten;
 • kennen de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • handelen volgens de verbeterde wet  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2019);
 • kunnen samenwerken met interne en externe partners;
 • kunnen aansluiten op actuele ontwikkelingen;
 • kunnen signalen en zorgen bespreken met mensen met LVB-problematiek.

Doelgroep:
Professionals in onderwijs, kinderopvang, welzijnsinstellingen en jeugdgezondheidszorg, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, pedagogisch adviseurs.

Duur: 1 dagdeel ( 3 uur)
Aantal deelnemers: 12

Trainers:
Wendy Tazelaar