Studiedag aanpak kindermishandeling

 

Per jaar worden bijna 119.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld.

Van elke 30 kinderen is één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas of groep. Sinds 1 juli 2013 is iedere organisatie die werkt met ouders en/of kinderen verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode zijn organisaties verplicht gesteld om hun medewerkers te scholen in de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze training ondersteunt via een studiedag uw team in de aanpak van kindermishandeling binnen uw organisatie. De studiedag wordt op maat gemaakt voor het team. In deze training wordt gewerkt met een trainingsacteur zodat het oefenen van gesprekken met ouders optimaal kan verlopen.

 Inhoud

  • Signaleren van zorgen over een kind en/of gezin
  • Vermoedens van kindermishandeling of zorgtekort signaleren
  • Verantwoordelijkheden, taken en grenzen
  • Handelen volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Werkwijze Veilig Thuis
  • Aansluiten op actuele ontwikkelingen en wetgeving
  • Signalen en zorgen bespreken met ouders

Doelgroep: Professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Duur: 1 dag

Aantal deelnemers: Ochtend maximaal 12 (meer in overleg), middag maximaal 12

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.