Training signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling (2020)

Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het voorkomen van kindermishandeling. De aanpak van kindermishandeling vraagt om een proactieve houding.
Doel van de training is dat beroepskrachten signalen van kindermishandeling vroeg leren
herkennen en willen, kunnen en durven handelen.

In onze training komen kennis om te kunnen handelen, inzichten en dilemma’s om te durven en
willen handelen uitgebreid aan bod. Tevens gaan we in het derde dagdeel met een ervaren
trainingsacteur oefenen om het gesprek over zorgen met ouders aan te gaan.

De training bestaat uit drie dagdelen. Het eerste dagdeel is gericht op signaleren, het tweede
dagdeel op handelen volgens de meldcode en het derde dagdeel op gesprekken voeren over
zorgen.

Doelstelling:

  • U heeft kennis van de verschillende aspecten van kindermishandeling;
  • U heeft inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen;
  • U kent uw taken en grenzen en kunt uw verantwoordelijkheid nemen;
  • U kunt werken volgens de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de branche of organisatie (2019);
  • U kunt samenwerken met interne en externe partners zoals Veilig Thuis en buurtteams;
  • U bent in staat signalen en zorgen te bespreken met ouders/verzorgers;
  • U heeft handvatten om het kind te steunen.

Doelgroep:
Deze training is geschikt voor medewerkers uit kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, Justitie; ook voor doelgroepen als woningcorporaties, sport en beweging en vrijwilligers.

Kwaliteit:
De training is geplaatst in de Databank Bij- en Nascholing Meldcode. Wij werken aan certificering binnen het SKJ en het Registerplein. Na het volgen van de training kunt u een certificaat ontvangen.

Maatwerk
Elke training wordt op maat samengesteld op basis van uw leervragen of de te behalen doelen van uw organisatie. In overleg worden inhoud en tijdsduur vastgesteld.
Wanneer u specifieke wensen heeft, kunt u contact met ons opnemen. In alle andere gevallen kunt u direct contact opnemen met een trainer van uw keuze.

Duur: 3 dagdelen van 3 uur
Aantal deelnemers: 12

Voor meer informatie kunt u  telefonisch contact opnemen met Wendy Tazelaar 06-28159419 of een e-mail sturen naar w.tazelaar@doentrainingenadvies.nl