Werken met de verbeterde wet Meldcode (2019)

 

Het ministerie van VWS heeft een bijscholingsmodule “werken met de Meldcode” ontwikkeld. Doel van deze module is dat professionals weten hoe te handelen bij signalen en/of vermoedens van huiselijk geweld. De module behandelt alleen de vijf stappen van de Meldcode en leert de deelnemers ermee te werken. Enige basiskennis ten aanzien van signalering en gespreksvoering wordt verondersteld.20130919165217_meldcodemishandeling

Doel:
de Meldcode binnen de organisaties te implementeren.

Doelgroep:
Beroepskrachten in het onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, welzijnsinstellingen, maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg; hulpverleners in de ouderenzorg; medewerkers sociale wijkteams en justitie. In de training wordt gewerkt aan het vergroten van de volgende competenties:

  • De deelnemer kent het doel en de stappen van de Meldcode;
  • De deelnemer kan werken met het afwegingskader;
  • De deelnemer weet waar iemands verantwoordelijkheden, taken en grenzen liggen;
  • De deelnemer is in staat om binnen de geldende wettelijke en juridische kaders informatie te delen met anderen;
  • De deelnemer heeft inzicht in de betrokken ketenpartners;
  • De deelnemer kan samenwerken met Veilig Thuis, heeft kennis van de werkwijze van Veilig Thuis en weet deze te betrekken bij het werken met het stappenplan.

Aantal deelnemers: 12
Duur van de training: 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.