Ouder-mishandeling

Voor ouders die door hun eigen kinderen worden mishandeld is het extra ingewikkeld om naar buiten te treden. Zij vragen zich af: Heb ik dit kind zelf zo gemaakt? Wat is er misgegaan in de opvoeding? Moet ik mijn eigen kind aangeven bij de politie? Om het geweld te stoppen en verandering op gang te brengen is het van groot belang om het besprekbaar te maken. Wat kun je als hulpverlener doen om daaraan bij te dragen?

Stel dat er een ouder bij je komt en je in vertrouwen neemt over het geweld dat er thuis plaatsvindt. Geweld door het kind naar zijn/haar ouder. Als professional is het van belang om te kunnen inschatten dat er inderdaad iets dergelijks speelt. En om te weten waar je dan terecht kunt en wat je kunt doen?

In deze training geven wij  inzicht in de risico’s, mogelijke oorzaken en achtergronden. Vervolgens zal ingegaan worden op de cirkel van geweld en welke methoden er zijn om die te doorbreken. Daarnaast komt aan de orde hoe met een onbevooroordeelde benadering en het geweld bespreekbaar gemaakt kan worden en worden  effectieve methoden toegelicht.

Doelstelling

  • Kennis hebben van de oorzaken van oudermishandeling;
  • Kennis hebben van de cirkel van geweld, de time-out methode en het huisverbod;
  • Handvatten aangereikt krijgen en oefenen om het geweld bespreekbaar te maken met de betrokkenen;
  • Kennis hebben van effectieve methoden voor hulp.

Doelgroep: Professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg, buurtteams en maatschappelijk werk

Duur: 1 dagdeel van 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.