Training aanpak partnergeweld; doorbreken van de spiraal van geweld

cirkel-van-geweldThuis zou je veilig moeten zijn. Helaas is dat voor veel volwassenen en kinderen niet zo. Huiselijk
geweld komt veel voor, zowel in Nederland als wereldwijd. Het is voor mensen heel moeilijk om
hierover te praten en er iets aan te doen. Schaamte, afhankelijkheid en schuldgevoelens spelen hierbij
een grote rol. De laatste 30 jaar wordt dit probleem steeds meer onderkend en is geweld in de
privésfeer een publieke zaak geworden. Zo is in 2009 de wet Tijdelijk Huisverbod ingevoerd om te
kunnen ingrijpen en een time-out te creëren bij huiselijk geweld.
Van groot belang voor professionals is hoe je huiselijk geweld zo vroeg mogelijk kunt signaleren en zo snel mogelijk kunt stoppen om de relaties te kunnen herstellen.

In deze training geven wij in het eerste dagdeel inzicht in hoe mensen in zo’n situatie terecht kunnen komen en blijven. In het tweede dagdeel bespreken we handvatten om het geweld bespreekbaar te maken en de time-out methode en het tijdelijk huisverbod bij de aanpak van huiselijk geweld.

Doelstelling

  • Kennis opdoen om mensen met relationeel geweld (partnergeweld) vanuit een
    onbevooroordeelde houding te woord te staan en begrip tonen voor de situatie waarin zij zitten;
  • De oorzaken kennen van stress in een relatie en de biologische aspecten van escalaties en daardoor partnergeweld eerder kunnen herkennen en beter bespreekbaar maken;
  • Weten hoe de spiraal van geweld werkt en handvatten aangereikt krijgen om dit bespreekbaar te maken met de betrokkenen.

Doelgroep: Professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Duur: 2 dagdelen van elk 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.