over Doen!

Doen! Training & Advies  is een trainingsbureau dat samenwerkt met  verschillende trainers/coaches/adviseurs. De trainers en adviseurs hebben allen een jarenlange praktijkervaring  opgedaan  in o.a.  de jeugdzorg, het onderwijs, welzijn, kinderopvang, het maatschappelijk werk, de ambulante hulpverlening, schoolmaatschappelijk werk en thuiszorg. De kracht van Doen! Training & Advies ligt in het verbinding maken tussen praktijk en theorie.  Doen! Training & Advies is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerde instelling en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Verschillende trainingen van  Doen! Training & Advies zijn gecertificeerd door Trainers Huiselijk Geweld en Movisie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar w.tazelaar@doentrainingenadvies.nl of bellen met  T: 06-28159419

Vaste crew

Wendy Tazelaar
Wendy is de Leading Lady en initiator van Doen! Training & Advies. Zij heeft ruim 25 jaar met kinderen en gezinnen gewerkt op verschillende terreinen zoals de kinderopvang, jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. Wendy weet haar praktische werkervaring te combineren met theoretische kennis. Zij heeft een gedegen theoretische achtergrond en is afgestudeerd als Master Jeugdzorg, MFN-mediator en kindbehartiger. Van 2010-2016 heeft zij bij JSO gewerkt als trainer/adviseur en coördinator. Hier heeft zij diverse trainingen ontwikkeld op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij zet zich op innovatieve en betrokken wijze in voor deskundigheidsbevordering op diverse terreinen.  Wendy werkt samen met Veilig Thuis en is tevens werkzaam als MFN mediator en kindbehartiger.

Wendy werkt samen met de volgende trainers en coaches:

Jet van Haitsma

Jet van Haitsma werkt al ruim  20 jaar als trainer. Aanvankelijk op het gebied van voorlichting en communicatie, de laatste 10  jaar op het gebied van kinder-, partner- en ouderenmishandelJeting. Drie dagen per week werkt zij voor Veilig Thuis Midden Nederland als procesregisseur tijdelijk huisverboden en als onderzoeker. Ook verzorgt zij vanuit Veilig Thuis trainingen.
Zij deed een post HBO in Huiselijk Geweld aan de Hogeschool Rotterdam. Haar basis is ontwikkelingsstudies aan de KUN en voorlichtingskunde. Zij werkte voor korte en langere tijd in Kenia, Somaliland en Nigeria. Het thema huiselijk geweld heeft haar gegrepen. Het geeft veel voldoening om mensen handvatten te kunnen geven om iets te kunnen doen als zij mishandeling signaleren en hen vervolgens te ondersteunen gezinnen op weg te helpen naar verbetering.

Eelko van Groen

Eelko is sinds 2001 vanuit diverse rollen en disciplines werkzaam in de hulpverlening. Mensen en teams in hun kracht zetten, is daarbij steeds zijn missie en kracht geweest. Mensen gaan door zijn coaching effectiever communiceren, worden daadkrachtiger en handelen meer vanuit vertrouwen. Ook hierdoor wordt het leven gemakkelijker en functioneren ze in relaties en op het werk beter.

 

Doen! Training & Advies werkt in opdracht en samen met onderstaande organisaties: