Buiten de lijnen

buiten-de-lijnenHoe beoordeel je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Maak je als leerkracht of hulpverlener andere overwegingen als een jonge pleger een lage intelligentie heeft? Of wanneer hij zelf eerder een slachtoffer van misbruik werd? Of zelf al misbruik pleegde? Als hij van origine Turks of Nederlands is, kijken we dan anders naar zijn gedrag? Gaan we jongens anders beoordelen dan meisjes?

Beperking, trauma, gender en cultuur

In ‘Buiten de lijnen’ wordt de methodiek van het Vlaggensysteem toegepast op de meer kwetsbaar geachte kinderen en jongeren, met name jongeren met een beperking of jongeren die (seksueel) trauma hebben meegemaakt. We letten op de ontwikkelingsaspecten ‘gender’ (sekse, seksuele oriëntatie en seksuele identiteit), ‘cultuur’ en de mate waarin die een invloed hebben op de seksuele ontwikkeling of op de verwachtingen en attitudes van professionals.

Buiten de lijnen is een co-productie van Sensoa, RugersWPF en Movisie.

Programma

 • Basisinformatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Kennismaking met het Vlaggensysteem en ‘Buiten de lijnen’ (criteria, boordeling, reacties).
 • Bruikbaarheid Vlaggensysteem en ‘Buiten de lijnen’ bij de ontwikkeling van een beleid.
 • Oefenen met het Vlaggensysteem en ‘Buiten de lijnen’.
 • Communiceren met kinderen, jongeren, ouders, collega’s over seksualiteit.
 • Vragen en discussie.

Resultaat

Na deze training :

 • weet de deelnemer wat hoort bij een ‘normale’ seksuele ontwikkeling;
 • heeft de deelnemer inzicht in de rol van eigen waarden, normen en dilemma’s;
 • kent de deelnemer de basisprincipes van het Vlaggensysteem/Buiten de lijnen en kan men de methodiek toepassen op eigen situaties;
  kan de deelnemer het gebruik van de methodiek linken aan het beleid van de organisatie: afspraken, communicatie met betrokkenen, pedagogische aanpak enz.
 • heeft de deelnemer inzicht in de seksuele beleving van andere culturen;
 • heeft de deelnemer inzicht in de seksuele beleving van mensen met een beperking;
 • heeft de deelnemer inzicht over de invloed van trauma op een seksuele ontwikkeling
 • kan de deelnemer gesprekken aangaan met ouders, kinderen en collega’s over seksueel gedrag.

 

Aantal deelnemers: max 15
Duur: 1 dag ( 2 dagdelen)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Tazelaar of door het invullen van het contactformulier.