Training omgaan met vermoedens van loverboyproblematiek of mensenhandel

loverboys-2Dat loverboys niet zo lief zijn als hun naam doet vermoeden is vrijwel iedereen bekend: het zijn pooiers en mensenhandelaren.
Hoe weet men wanneer er sprake is van loverboyproblematiek? Hoe kun je in gesprek gaan met jongeren als er sprake is van een vermoeden? Hoe vallen slachtoffers ten prooi aan hun praktijken en welke processen en mechanismen spelen daarbij een rol? Hoe herken je signalen van mogelijke slachtoffers en daders? Wat kun je doen met deze signalen en wat is er aan hulpverlening? Hoe praat je met een mogelijk slachtoffer?
In deze training wordt de deelnemers geleerd om seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek te duiden en hier vervolgens naar te handelen.

Doelstelling
Deelnemers aan de training:

  • beschikken over actuele kennis over feiten, daders, mogelijke slachtoffers en de achterliggende mechanismen en processen;
  • weten welke risicofactoren een rol hebben;
  • hebben inzicht in het signaleringsproces;
  • weten welke stappen ze kunnen nemen;
  • weten welke organisaties hulp kunnen bieden en kunnen deze inschakelen;
  • hebben kennis over het communiceren met mogelijke slachtoffers.

Doelgroep
Beroepskrachten, hulpverleners, leidinggevenden en vrijwilligers die werken met jongeren vanaf 12 jaar

Aantal deelnemers: 12
Duur: 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.

 

Vervolg training: communiceren met slachtoffers van loverboyproblematiek.

Aansluitend op dit dagdeel is een tweede dagdeel (3 uur) bij te boeken. Hierin staat gespreksvoering met het slachtoffer centraal. Bij dit dagdeel wordt gewerkt met een trainingsacteur