Werken met het vlaggensysteem

vlaggensysteem216x150-2Wat is uw reactie als u merkt dat Nancy (13) ‘bijna bloot’ foto’s op haar facebookpagina zet? Of als Ab (11) met zijn vriendje bij zoveel mogelijk meisjes de onderbroek naar beneden probeert te trekken?
Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid. Ook binnen het onderwijs en de kinderopvang verdienen thema’s als intimiteit en seksualiteit professionele aandacht. Door op een goede manier aandacht te besteden aan het onderwerp seksualiteit kunnen scholen en kindercentra bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en het voorkomen van seksuele incidenten.
Wat door kinderen en beroepskrachten echter ‘normaal’ wordt gevonden op het gebied van seksualiteit is steeds aan verandering onderhevig. Veel meer dan vroeger speelt de beeldvorming in de media, waaronder internet, daarbij een rol. Voor wie werkt met kinderen is het belangrijk zich hiervan bewust te zijn.
Het is voor beroepskrachten niet altijd eenvoudig om met dit thema om te gaan, vooral wanneer zich incidenten voordoen die seksueel grensoverschrijdend zijn. Hoe duid je seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Wanneer gaat gezond experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe ga je om met seksueel gedrag online?
In deze training leren deelnemers dit gedrag te duiden en hier vervolgens naar te handelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het Vlaggensysteem, ontwikkeld door Sensoa en Movisie. De trainers zijn hiervoor gecertificeerd door Movisie. De training wordt op maat samengesteld voor de verschillende leeftijden en doelgroepen.

Inhoud

  • Wat is een gezonde seksuele ontwikkeling?
  • Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag?
  • Visie op seksualiteit
  • Eigen normen en waarden
  • Handelen: beoordelen van ernst en zwaarte van seksueel grensoverschrijdend gedrag volgens het vlaggensysteem
  • Risico’s van sociale media

Aantal deelnemers: in overleg
Duur: 3 uur

Voor informatie over deze training kunt u bellen met: 06-28159419 of via het  contactformulier uw vraag stellen.