Complexe omgangsproblematiek en stabiele veiligheid 

 

“Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
“Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

 

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

 

Inhoud

 

Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van complexe omgangsproblematiek.

In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

 

Resultaat

 

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • de kenmerken van complexe omgangsproblematiek.
 • de gevolgen van complexe omgangsproblematiek voor kinderen.

 • Parallel ouderschap versus coöperatief ouderschap.

 • Het effect van hechting en verlies bij de ex-partners.

 

Houding – Je bent je bewust…

 • van de dilemma’s in het werken met mensen met complexe omgangsproblematiek.
 • van de valkuilen voor de hulpverlening.

 

Vaardigheden – Je kunt…

 • 1Gezin1Plan1Regisseur inzetten bij complexe omgangsproblematiek.
 • de fase van conflict inschatten aan de hand van de escalatieladder van Glas.
 • omgaan met omgaan met conflicten binnen het systeem.
 • sturen op het proces in het veranderingsproces naar gezamenlijk ouderschap na scheiding.
 • leiding geven aan een gesprek met tegenstellingen en daarbij de focus op de doelen houden.
 • de neutraliteit bewaken en de-escalerende gesprekstechnieken toepassen

 

 

De training kunt u vinden op de site van 1G1P1R

Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Accreditatie: SKJ

Deelnemers:  minimaal 8 maximaal 13 personen

Tijdsinsvestering:  1 dag ( 09:00-16:00)

Kosten: zie praktisch