Training complexe scheiding

 

Als professional is de kans groot dat je in je werk met een echtscheiding wordt geconfronteerd. Het omgaan met ouders die in een echtscheiding verwikkeld zijn geraakt kan heel lastig zijn, zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders. Hoe voorkom je dat je in de strijd wordt getrokken en hoe bewaak je de belangen van het kind?

In deze training leren de deelnemers verschillende reacties van kinderen op scheiding herkennen en hiernaar te handelen. Dit met als doel dat kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen ondanks de eventuele problemen. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten aangereikt hoe zij met beide ouders het contact op positieve wijze kunnen onderhouden. Er wordt tijdens de training gewerkt met de meest actuele kennis over en inzichten in het vraagstuk kinderen en ouders in een echtscheiding.

Inhoud:

  • Gevolgen van echtscheiding voor kinderen;

  • Reacties en signalen van kinderen in de groep;

  • Rol van eigen gedrag, emoties en overtuigingen;

  • Aandachtspunten in het contact met kinderen;

  • Ouders en conflicten;

  • De complexe scheidng;

  • De rol van de organisatie in juridisch kader.

 


Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep:         professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers:    In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 1 dag , deze training kan desgewenst verkort worden tot een dagdeel of uitgebreid worden ( met gespreksvoering) afhankelijk van uw wens.

Kosten:     zie tarieven