(Ex-)Partnergeweld en stabiele veiligheid

 

“Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
“Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

 

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

 

Inhoud

 

Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van (ex-)partnergeweld.

In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals complexe scheiding, kindermishandeling, partnergeweld of ouderenmishandeling. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

 

Resultaat

 

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • de signalen, vormen en gevolgen van partnergeweld.
 • de risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van partnergeweld.
 • de verschillende vormen van partnergeweld; stressgerelateerd geweld of intieme terreur.
 • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
 • het herstellen van stabiele veiligheid.
 • de voorwaarden voor goede hulp.

 

Houding – Je bent je bewust…

 • dat intergenerationele overdracht een rol speelt bij het ontstaan van partnergeweld.
 • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
 • dat er verschillende vormen van partnergeweld zijn die van aanpak kunnen verschillen.
 • dat het bij partnergeweld vaak gaat om combinaties van meerdere problemen.
 • dat onder weerstand van de (ex)partners gevoelens van angst, onzekerheid en schaamte spelen.
 • van een effectieve aanpak van partnergeweld vraagt om een systeemgerichte aanpak met aandacht voor wat beide partners nodig hebben.
 • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
 • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een herstel van directe en stabiele veiligheid te komen.

 

Vaardigheden – Je kunt…

 

 • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
 • met betrokkenen een systeemgerichte analyse maken.
 • er voor zorgen dat betrokkenen tijdig met elkaar afstemmen om risicogestuurde en herstelgerichte zorg in te zetten.
 • samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan ontwikkelen om de stabiele veiligheid te herstellen.

 

 

De training kunt u ook vinden op de site van 1G1P1R

Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Accreditatie: SKJ

Deelnemers:  minimaal 8 maximaal 13 personen

Tijdsinsvestering:  1 dag ( 09:00-16:00)

Kosten: zie praktisch