Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

“Hoe ontwikkel ik een veiligheidheidsplan met betrokkenen om de directe veiligheid te herstellen?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen partonen en triggers zodat we risicogestuurde hulp in kunnen zetten?”
“Welke traumagerichte zorg is nodig zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
“Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

 

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

 

Inhoud

Deze training wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid bij signalen van huiselijk geweld. Dit zijn onder andere lokale teams, gemeenten, jeugdhulp, GGZ, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking en maatschappelijke opvang.

 

De training gaat uit van de visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid‘ die landelijk als basis wordt ingezet om de veiligheid te herstellen bij huiselijk geweld. De training versterkt kennis en vaardigheden om directe veiligheid en stabiele veiligheid te versterken bij diverse vormen van huiselijk geweld.
Voorafgaand aan de training wordt de opfrismodule ‘Werken met de meldcode’ van één dagdeel aangeboden, zodat de focus tijdens de modules volledig kan liggen op het herstellen van directe en stabiele veiligheid.

 

De module ‘Het veiligheidsplan voor directe veiligheid’ is de eerste van de modules waar uit kan worden gekozen. Afhankelijk van de doelgroepen waar deelnemers mee werken kan partnergeweld, complexe omgangsproblematiek,  kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld worden behandeld. Tijdens deze modules komt het herstellen van stabiele veiligheid aan de orde. Na het volgen van de training kun je directe en stabiele veiligheid herstellen volgens de landelijke visie ‘Gefaseerd samenwerken aan veiligheid’.
De training wordt modulair opgebouwd en op maat samengesteld op basis van wensen van de organisatie en deelnemers.

 

Tijdsduur, inhoud en resultaat per module

Hieronder vind je per module tijdsduur, inhoud en resultaat.