Het veiligheidsplan voor directe veiligheid

 

“Hoe ontwikkel ik een veiligheidheidsplan met betrokkenen om de directe veiligheid te herstellen?”
“Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”
“Hoe stel ik veiligheidsvoorwaarden vast?”
“Hoe ontwikkel ik een realistische en uitvoerbare veiligheidsafspraak samen met betrokkenen?”


“Welke afspraak maak je wanneer het betrokkenen (niet) lukt zich aan de veiligheidsafspraken te houden?”

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

 

Inhoud

 

Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe veiligheid en het ontwikkelen van een veiligheidsplan met veiligheidsvoorwaarden en veiligheidsafspraken.

In deze module ontwikkelen we een veiligheidsplan middels een praktijksimulatie. Naar keuze kan casuïstiek worden gebruikt zoals (ex-)partnergeweld, complexe omgangsproblematiek, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld. We focussen hierbij op het herstellen van directe veiligheid. Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules.

 

Resultaat

Kennis – Je hebt inzicht in...

 • de inhoud en kwaliteit van het veiligheidsplan.

 • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.

 • het herstellen van directe veiligheid.

Houding - Je bent je bewust...

 • van het belang om een kwalitatief goed veiligheidsplan te ontwikkelen.

 • van het belang om het veiligheidsplan in gezamenlijkheid met de klant(en) en het netwerk te ontwikkelen.

 • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.

 • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.

 • dat zowel een empathische houding als een positionerende houding nodig is als procesregisseur.

 • dat veiligheid en bescherming van de klant voorop staan.

 • van het belang van doel- en resultaatgericht werken.

Vaardigheden - Je kunt...

 • procesgericht een bijeenkomst leiden waarin een veiligheidsplan wordt gemaakt.

 • de klant en betrokkenen uit de leefomgeving activeren om zich vanuit eigen mogelijkheden en oplossingen in te zetten om de situatie weer veilig te maken.

 • het proces monitoren middels het veiligheidsplan.

 

 

Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Accreditatie: SKJ

Deelnemers:  minimaal 8 maximaal 13 personen

Tijdsinsvestering:  1 dag ( 09:00-16:00)

Kosten: zie praktisch