Ouderenmishandeling en stabiele veiligheid

 

“Hoe ontwikkel ik samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan om de stabiele veiligheid te herstellen?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen patronen en triggers zodat ik kan inschatten of risicogestuurde zorg nodig is?”
“Hoe analyseer ik samen met betrokkenen de belasting van ervaringen vanuit het verleden zodat ik kan inschatten of herstelgerichte zorg wenselijk is zodat stabiele veiligheid wordt bereikt?”
“Hoe schat ik in of extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn?”

 

Ben je op zoek naar een ready-to-go-training, zodat je na het volgen van de training startklaar bent en direct aan de slag kan? Volg dan deze training op maat.

 

Inhoud

 

Deze module wordt verzorgd voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van de directe en stabiele veiligheid voor betrokkenen van ouderenmishandeling.

In deze module krijg je inzicht in ouderenmishandeling en de patronen die hier achter liggen. We onderzoeken het herstellen van stabiele veiligheid bij ouderenmishandeling met een herkenbare casus uit de werkpraktijk. . Deze module kan als start of als vervolg worden verzorgd op één of meer van de onderstaande modules

 

Resultaat

 

Kennis – Je hebt inzicht in…

 • de signalen, vormen en gevolgen van ouderenmishandeling.
 • de risicofactoren en beschermde factoren bij het ontstaan van ouderenmishandeling.
 • effectieve methoden, technieken en interventies om de achterliggende problematiek en/of de gevolgen van het geweld aan te pakken.
 • het onderscheid tussen directe veiligheid en stabiele veiligheid.
 • het herstellen van stabiele veiligheid.
 • de voorwaarden voor goede hulp.

 

Houding – Je bent je bewust…

 • dat er sprake kan zijn van een ziektebeeld bij de oudere.
 • dat ontspoorde mantelzorg vaak wordt veroorzaakt door overbelasting en radeloosheid en dat dynamieken uit het verleden mogelijk een rol spelen.
 • van het belang van gefaseerd samenwerken aan veiligheid en kan hierin reflecteren op eigen handelen.
 • dat onder weerstand of ontkenning van de oudere vaak gevoelens van onzekerheid, schaamte en eenzaamheid spelen.
 • dat een effectieve aanpak van ouderenmishandeling vraagt om een systeemgerichte aanpak waarbij het formeel en informeel netwerk actief wordt betrokken.
 • dat het helpend is om duidelijke en haalbare doelen te stellen, gestructureerd te evalueren en te monitoren en dat de uitvoering van het plan coherent en volgens afspraak verloopt.
 • van het belang van zowel een empathische houding als een positionerende houding om tot een herstel van directe en stabiele veiligheid te komen.

 

Vaardigheden – Je kunt…

 • tools inzetten voor het vergroten van de veerkracht.
 • met betrokkenen een systeemgerichte analyse maken.
 • er voor zorgen dat betrokkenen tijdig met elkaar afstemmen om risicogestuurde en herstelgerichte zorg in te zetten.
 • samen met betrokkenen een veiligheids- en ondersteuningsplan ontwikkelen om de stabiele veiligheid te herstellen.

 

 

 

Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Accreditatie: SKJ

Deelnemers:  minimaal 8 maximaal 13 personen

Tijdsinsvestering:  1 dag ( 09:00-16:00)

Kosten: zie praktisch