Trainingen

De aanpak van Doen! Training & Advies is gericht op de praktijk. In onze training maken we de vertaalslag van (nieuwe) inzichten, theorie en wetgeving naar het dagelijks werk van de deelnemers. Plezier in leren, theorie en praktijkgerichte oefeningen wisselen elkaar af in onze trainingen.
Iedere deelnemer is in het bezit is van eigen competenties, maar is zich daar niet altijd bewust van. In de trainingen wordt gewerkt aan het versterken en ontwikkelen van deze en nieuwe competenties en vaardigheden. In een veilige omgeving werken we aan persoonlijke en proffesionele ontwikkeling.

Alles in het sociaal domein is maatwerk. Onze trainingen sluiten daarop aan. Wij kunnen op maat workshops, studiedagen of intensievere trainingen aanbieden op onderstaande trainingen.