Training partnergeweld

Als beroepskracht kunt u te maken krijgen met situaties waarbij er sprake is van partnergeweld. In deze training leert u hoe u met de (ex-) partners in gesprek kunt gaan zodat er verandering ontstaat in het patroon van geweld. U leert aan te sluiten op de belevingswereld en door te pakken in het gesprek.

Partnergeweld
Ruim 60% van het huiselijk geweld in Nederland betreft geweld tussen (ex-) partners binnen hetero- of homoseksuele relaties. Bij geweld tussen partners of ex-partners zijn de gewelddadige gedragingen er op gericht om de andere (ex-) partner te controleren en/of te domineren. Het kan daarbij gaan om fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen.

In deze training leert u wat de achtergronden en gevolgen van partner geweld zijn. Hoe u effectief in gesprek kunt gaan met de (ex-) partners. Wat u kunt doen om het echte verhaal op tafel te krijgen. Wat partnergeweld in stand houdt en wat bruikbare interventies zijn om partnergeweld te stoppen. Daarnaast leert u hoe u de meldcode kunt inzetten om de situatie veiliger te maken.

Belangrijk onderdeel van de training is het oefenen van een gesprek met een trainingsacteur

De training bestaat uit drie dagdelen en kan op maat aangepast worden. Zo bieden wij u een training die optimaal afgestemd is op de leervragen van de deelnemers.

Doel van de training:

  • Vergroten kennis over de cirkel en spiraal van geweld.
  • Vergroten vaardigheden om gesprekken over huiselijk geweld, veiligheid en hulp te voeren.
  • Vergroten vaardigheden om betrokkenen te motiveren hun gedrag te veranderen.
  • Vergroten vaardigheden in het geven van psycho-educatie over huiselijk geweld.
  • Deelnemers kunnen een neutrale houding aannemen en de professionele norm vasthouden.
  • Deelnemers kunnen feiten benoemen en meervoudig partijdig handelen.

.