Training 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)

In de training 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G1P1R) krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het (in)formele netwerk en professionals 1Gezin1Plan1Regisseur op een effectieve wijze in te zetten.

Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten.

De methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur is doorontwikkeld voor burgers van -9 maanden tot 100 jaar. Afhankelijk van uw doelgroep wordt tijdens deze training ingezoomd op familiesystemen met volwassenen, gezinnen, jongeren en/of ouderen. De training is modulair opgebouwd.

Afhankelijk van uw leerwensen volgt u één of meerdere modules:


 • Basismodule 1. Werken met 1Gezin1Plan1Regisseur voorcasusregisseurs

 • Basismodule 2. Werken met 1Gezin1Plan1Regisseur voorprocesregisseurs

 • Verdiepingsmodule 3. Omgaan met dilemma's, weerstanden en (heftige)emoties

 • Verdiepingsmodule 4. Motiveren tot gedragsverandering

 • Verdiepingsmodule 5. Van zorg naar doel

 • Verdiepingsmodule 6. 1Gezin1Plan1Regisseur bij psychiatrischeproblematiek

 • Verdiepingsmodule 7. 1Gezin1Plan1Regisseur bij complexeomgangsproblematiek

 • Verdiepingsmodule 8. Kindermishandeling en duurzame veiligheid

 • Verdiepingsmodule 9. Partnergeweld en duurzame veiligheid

 • Verdiepingsmodule 10. Ouderenmishandeling en duurzame veiligheid

 • Verdiepingsmodule 11. Het veiligheidsplan bij complexe onveiligheid

 • Verdiepingsmodule 12. 1Gezin1Plan1Regisseur bij mensen met LVB

 • Verdiepingsmodule 13. Samenwerking verbeteren binnen zorg enveiligheid

 • Verdiepingsmodule 14. Zorg en veiligheid laten samenwerken

 • Verdiepingsmodule 15. Positioneren en monitoren voorprocesregisseurs

 • Verdiepingsmodule 16. Informatie delen en verwerken bij (complexe)onveiligheid

Indien u 1Gezin1Plan in uw werkprocessen heeft beschreven en een vastgesteld format gebruikt, wordt de training hierop afgestemd.

Meer informatie over deze training kunt u vinden op de site van 1G1P1R

Praktische informatie

Maatwerk : Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers: In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: per module 3 uur

Kosten : zie de website van https://www.1gezin1plan1regisseur.nl/