Training complexe scheidingen


Als professional is de kans groot dat je in je werk met een echtscheiding wordt geconfronteerd. Het omgaan met ouders die in een echtscheiding verwikkeld zijn geraakt kan heel lastig zijn, zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders. Hoe voorkom je dat je in de strijd wordt getrokken en hoe bewaak je de belangen van het kind?

In deze training leren de deelnemers verschillende reacties van kinderen op scheiding herkennen en hiernaar te handelen. Dit met als doel dat kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen ondanks de eventuele problemen. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten aangereikt hoe zij met beide ouders het contact op positieve wijze kunnen onderhouden. Er wordt tijdens de training gewerkt met de meest actuele kennis over en inzichten in het vraagstuk kinderen en ouders in een echtscheiding.

Inhoud:

  • Gevolgen van echtscheiding voor kinderen;
  • Reacties en signalen van kinderen in de groep;
  • Rol van eigen gedrag, emoties en overtuigingen;
  • Aandachtspunten in het contact met kinderen;
  • Ouders en conflicten;
  • De complexe scheidng;
  • De rol van de organisatie in juridisch kader.

Doelgroep: de training wordt op maat aangepast aan de diverse professionals werkzaam binnen de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, wijkteams, gezondheidszorg en maatschappelijk werk

Aantal deelnemers: 12 (meer in overleg)
Duur van de training: 3 a 4 uur (afhankelijk van kennis en vraag)