Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Het schandaal rondom The Voice of Holland en de berichtgeving op (sociale) media doen veel stof opwaaien over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook laat het zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn als een werkgever ruimte laat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groot deel van de Nederlandse werknemers wel eens te maken heeft met een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat het niet eenvoudig is om hier beleid op te maken en dit te stoppen blijkt uit de vele discussies die hier momenteel over plaatsvinden in de hele samenleving.


Het is lastig om een waterdichte definitie te geven van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want zoals voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag geldt, is het afhankelijk van het slachtoffer waar die z’n grenzen stelt of gedrag grensoverschrijdend is. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is seksueel van aard en gaat over iemands grenzen heen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan op twee manieren plaatsvinden: fysiek en verbaal. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste aanrakingen, het slachtoffer proberen te zoenen en seksueel getinte opmerkingen of ‘grapjes’.


Een aantal mensen vertoont doelbewust seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar nog veel vaker ontstaat het niet met een vooropgezette bedoeling en hebben we niet te maken met pure verdorven slechteriken. Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft een opbouw, degene die dit doet komt langzaam in een grijs gebied en neemt schijnbaar onschuldige beslissingen die eindigen in het overschrijden van de grens.

En juist voor dit grijze gebied is aandacht nodig, hier liggen een hoop vragen en twijfels…

‘Wat doe ik al ik mij aangetrokken voel tot die ene collega en heb het gevoel dat het wederzijds is? Mag ik nog flirten op de werkvloer? Mag ik nog wel een compliment geven over iemands uiterlijk? Mag een schuine mop? ‘


In deze training gaan wij met elkaar dit grijze gebied verkennen. In een veilige omgeving gaan we met elkaar antwoorden vinden op deze en andere vragen. Juist door open met elkaar in gesprek te gaan kunnen mensen zichzelf en elkaar beschermen én tegelijkertijd nog genoeg werkplezier hebben.

In deze training wordt gebruik gemaakt van het Sensoa Vlaggensysteem, een methodiek die seksueel gedrag duidt en beoordeelt. Wendy Tazelaar geeft ruim 10 jaar trainingen op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het sociaal domein en is gelicenseerd als Vlaggensysteemtrainer.

Inhoud training:

  • Invloed van eigen opvoeding, normen en waarden op persoonlijke visie op seksualiteit
  • Invloed van de media op seksualiteit
  • Wanneer wordt seksueel gedrag grensoverschrijdend gedrag en wordt dit seksueel misbruik
  • Seksueel gedrag duiden en beoordelen dmv het Vlaggensysteem
  • Handelen na ervaringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Richtlijnen voor beleid
Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: Alle organisaties waar mensen samenwerken

Deelnemers: Maximaal 12 personen

Tijdsinsvestering: 1 dag

Kosten: zie tarieven