Traumasensitief werken

In de training Traumasensitief werken doen professionals kennis en vaardigheden op die nodig zijn om effectief te kunnen werken met en zorgen voor getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen.

Deelnemers krijgen kennis van hechting en trauma. Ze leren wat trauma is en welke soorten trauma er zijn. Ze kunnen na afloop trauma herkennen en leren de effecten van trauma te begrijpen zodat zij beter snappen waar het gedrag wat getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen laten zien, vandaan komt.

De deelnemers leren hoe je traumasensitief werkt. Ze krijgendaarvoor handvatten aangereikt om het getraumatiseerde kind, jongere of volwassene optimaal te kunnen ondersteunen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het creëren van een veilige omgeving, omgaan met gevoelens en gedrag, praten over trauma, verbinding en herstel.
Omdat werken met getraumatiseerde kinderen, jongeren of volwassenen veel van je vraagt als professional, wordt er tot slot aandacht geschonken aan hoe je als professional voor jezelf kunt zorgen in het werken met trauma.

Deelnemers leren wat de impact is van trauma op de ontwikkeling en het gedrag van getraumatiseerde kinderen. Zij krijgen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om:

  • Gepast te reageren op de gedragsmatige en emotionele uitdagingen van getraumatiseerde kinderen en volwassenen.

  • Getraumatiseerde kinderen en volwassenen te helpen bij het ontwikkelen van gezonde verbindingen.

  • Getraumatiseerde kinderen te helpen om strategieën te ontwikkelen die nodig zijn om op te groeien tot gezonde en goed functionerende volwassenen.

  • Voor zichzelf te zorgen en steun te krijgen van en te zoeken bij anderen.

  • Opvoeders te coachen in bovenstaande vaardigheden.

Dag 1

Onderzoek ACE's

Hechtingsproblematiek
Verschillende soorten trauma
De gevolgen van trauma
Een veilige plek creëren
Omgaan met gevoelens en gedrag

Dag 2
Verbindingen en herstel

Risicogestuurde en herstelgerichte hulpverlening
Hoe word je een pleitbezorger van het kind?
Gespreksvoering
Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep:         professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers:    In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 1 dag , deze training kan desgewenst verkort worden tot een dagdeel of uitgebreid worden ( met gespreksvoering) afhankelijk van uw wens.

Kosten:     zie tarieven