Training Aanpak Ouderenmishandeling

"Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van ouderenmishandeling?"

"Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
"Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?"
"Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak Ouderenmishandeling te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om ouderenmishandeling effectief aan te pakken.

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de meldcode zoals ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode biedt ook het wettelijk kader voor de aanpak ouderenmishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.


Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers: In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 1 tot 1,5 dag , deze training kan desgewenst verkort worden tot een dagdeel of uitgebreid worden ( met gespreksvoering) afhankelijk van uw wens.

Kosten: zie tarieven

Inhoud

. Ouderenmishandeling; vormen, risicofactoren en prevalentie.
. Welke signalen kunnen binnen de eigen werksoort worden opgevangen?

. Waarden en normen die meetellen in het interpreteren van signalen;

. Werken met de meldcode en het afwegingskader
. Werkwijze van Veilig Thuis
. Samenwerking in de keten.
. Communiceren met alle betrokkenen (in samenwerking met een trainingsacteur)
. Veiligheid en risicotaxatie
. Het maken van een veiligheidsplan.

De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de Meldcode huiselijk geweld. Deze meldcode biedt ook het wettelijk kader voor de aanpak ouderenmishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

Module 1 (1 dagdeel) gaat in op het signaleren van ouderenmishandeling
Module 2 (1 dagdeel) gaat over het handelen met de Meldcode bij vermoedens van ouderenmishandeling
Module 3 (1 dagdeel) staat het bespreekbaar maken van zorgen centraal