Over Doen! Training & Advies


Doen! Training & Advies  is een trainingsbureau dat samenwerkt met ervaren trainers en organisaties. De kracht van Doen! Training & Advies ligt in het verbinding maken tussen praktijk en theorie. Doen! Training & Advies is een CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerde instelling.

Wie is Doen?

Wendy Tazelaar
Wendy is de initiator van Doen! Training & Advies. Zij heeft ruim 25 jaar met kinderen en gezinnen gewerkt op verschillende terreinen binnen het sociaal domein. Wendy verbindt praktische werkervaring met theoretische kennis. Zij is afgestudeerd als Master Jeugdzorg, mediator en kindbehartiger. Sinds 2010 is zij actief als trainer/adviseur en projectleider. Zij heeft diverse trainingen ontwikkeld op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, aanpak huiselijk geweld en vraagstukken binnen het sociaal domein. Wendy zet zich op innovatieve en betrokken wijze in voor deskundigheidsbevordering voor proffesionals.

Jet van Haitsma

Jet werkt ruim 20 jaar als trainer. Drie dagen per week werkt zij voor Veilig Thuis Midden Nederland als procesregisseur tijdelijk huisverboden en als onderzoeker.
Zij deed een post HBO in Huiselijk Geweld aan de Hogeschool Rotterdam. Haar basis is ontwikkelingsstudies aan de KUN en voorlichtingskunde. Zij heeft enige jaren in Kenia, Somaliland en Nigeria gewerkt. Jet zet zich in om professionals de signalen van mishandeling te helpen herkennen en op welke wijze effectief gehandeld kan worden.

Eelko van Groen

Eelko heeft meer dan 20 jaar ervaring in de jeugdzorg op zowel uitvoerend als leidendgevend niveau. De expertise van Eelko ligt op het vlak van gespreksvaardigheden, sociale vaardigheden en een bewuste basishouding. Eelko is gespecialiseerd in motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken, de bewuste basishouding, mindfulness, zelfcontrole (omgaan met agressie), assertiviteit, omgaan met weerstand en de basishouding in (effectief)communiceren in het algemeen. Eelko werkt ook als coach. Via zijn website kunt u met hem in contact treden.Over Doen! Training & Advies


Volgens mij komt in mijn werkwijze de kern van het spel tot uiting.

Johan Cruijf


Doen! Training & Advies werkt in opdracht en samen met o.a.: