Inhoud

. Ouderenmishandeling; vormen, risicofactoren en prevalentie.
. Welke signalen kunnen binnen de eigen werksoort worden opgevangen?

. Waarden en normen die meetellen in het interpreteren van signalen;

. Werken met de meldcode en het afwegingskader
. Werkwijze van Veilig Thuis
. Samenwerking in de keten.
. Communiceren met alle betrokkenen (in samenwerking met een trainingsacteur)
. Veiligheid en risicotaxatie
. Het maken van een veiligheidsplan.

De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de Meldcode huiselijk geweld. Deze meldcode biedt ook het wettelijk kader voor de aanpak ouderenmishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.

Module 1 (1 dagdeel) gaat in op het signaleren van ouderenmishandeling
Module 2 (1 dagdeel) gaat over het handelen met de Meldcode bij vermoedens van ouderenmishandeling
Module 3 (1 dagdeel) staat het bespreekbaar maken van zorgen centraal