Toekomst Gericht Werken

Het maatschappelijk veld is aan veel veranderingen onderhevig, gemeenten bepalen zelf hoe gelden worden besteed. Dienstverlening moet efficiënter, behaalde resultaten moeten inzichtelijk zijn en bij voorkeur goedkoper. Men moet wijkgericht werken en het informele circuit speelt een steeds grotere rol binnen de professionele dienstverlening.

Onze cliënten blijven echter hetzelfde, alleen de wereld om hen heen veranderd. Als professional sta je voor de taak om onze cliënten optimaal te blijven ondersteunen en hen tools en vaardigheden aan te reiken waarmee zij binnen deze wereld meetellen en meedoen.

Binnen dit spanningsveld worden professionals bewogen om naar het eigen handelen te kijken en te bepalen waar de beschikbare dienstverlening en tijd beter of anders kan worden ingezet.

Toekomstgericht werken: de Toekomstcoach is ontwikkeld om jongeren van 16-27 jaar met LVB problematiek duurzaam te ondersteunen naar grotere zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, regie op het eigen leven en een beter toekomstperspectief.
Het is een werkwijze waar in 4 fases de dienstverlening die nodig is wordt ingezet. De toekomstcoach heeft daarbij een coördinerende en coachende rol en verbind het informele netwerk aan de jongere zodat zij leren hoe en wanneer zij hulp kunnen vragen als dat nodig is én het vertrouwen in eigen handelen en toekomst wordt vergroot.

De training zet maatschappelijk werkers /cliëntondersteuners aan het denken over de eigen werkwijze en behandeld concrete situaties, praktische oefeningen en reflecteert aan de kracht en vaardigheden. Het scherpt de vaardigheden aan en geeft tools om binnen deze wereld dit werk goed te blijven uitvoeren.
 


 

Praktisch

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: Toekomstcoaches, schoolmaatschappelijk werk, jongerencoaches, clientondersteuners.

Deelnemers: In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 2 dagen

Kosten: zie Praktisch