Training  Vlaggensysteem: 'Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jeugdigen'

"Hoe verloopt een normale seksuele ontwikkeling?"
"Hoe duid ik seksueel gedrag van kinderen en jongeren?"
"Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag?"
"Hoe reageer ik op seksueel gedrag van kinderen/jongeren?"
"Hoe ga ik in gesprek over seksualiteit?"

Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training 'Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jeugdigen' te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren.

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met kinderen en jongeren zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, (jeugd)gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

In deze training van één dag leert u het Vlaggensysteem toe te passen. Het Vlaggensysteem is een theoretisch onderbouwde en in de praktijk uitgeteste pedagogische interventie. Het systeem bevat een zestal criteria voor seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met behulp van deze criteria toetst een professional of het gesignaleerde gedrag passend is voor het kind of de jongere in kwestie.

Het Vlaggensysteem zet de criteria op een rij en koppelt dit aan een gekleurde vlag. Daarbij krijgt de professional handvatten om het gedrag te bespreken en te beïnvloeden.

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld door Movisie en Sensoa. Wendy Tazelaar verzorgt als erkend trainer de trainingen Werken met het Vlaggensysteem.

Inhoud:

  • Werken met het Vlaggensysteem

  • Verloop van de seksuele ontwikkeling

  • Diverse motieven van seksueel gedrag

  • Wanneer seksualiteit zich anders ontwikkelt

  • Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag: terminologie en definiëring

  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag beoordelen volgens de criteria van het Vlaggensysteem

  • Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren

  • Werken met het Vlaggensysteem in het werkproces integreren

 

 

 


 

 

Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep: professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers:In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 1 dag of meerdere dagen, afhankelijk van leerwensen uit te breiden met gespreksvoering en casusbespreking

Kosten: zie tarieven