Training (ex)partnergeweld


ls beroepskracht kunt u te maken krijgen met situaties waarbij er sprake is van partnergeweld. In deze training leert u hoe u met de (ex-) partners in gesprek kunt gaan zodat er verandering ontstaat in het patroon van geweld. U leert aan te sluiten op de belevingswereld en door te pakken in het gesprek.

Partnergeweld
Ruim 60% van het huiselijk geweld in Nederland betreft geweld tussen (ex-) partners binnen hetero- of homoseksuele relaties. Bij geweld tussen partners of ex-partners zijn de gewelddadige gedragingen er op gericht om de andere (ex-) partner te controleren en/of te domineren. Het kan daarbij gaan om fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen.

In deze training leert u wat de achtergronden en gevolgen van partner geweld zijn. U krijgt inzicht in de verschillende vormen van partnergeweld. Hoe u effectief in gesprek kunt gaan met de (ex-) partners. Wat u kunt doen om het echte verhaal op tafel te krijgen. Wat partnergeweld in stand houdt en wat bruikbare interventies zijn om partnergeweld te stoppen. Daarnaast leert u hoe u de meldcode kunt inzetten om de situatie veiliger te maken.

Belangrijk onderdeel van de training is het oefenen van een gesprek met een trainingsacteur

De training bestaat uit twee dagdelen en kan op maat aangepast worden. Zo bieden wij u een training die optimaal afgestemd is op de leervragen van de deelnemers.
Inhoud • Definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen
 • Intiem terrorisme en situationeel partnergeweld
 • Beschermende en risicofactoren
 • De geweldspiraal bij partners
 • Basiszorg en veiligheid bij kinderen
 • In kaart brengen van signalen
 • Stappen van de meldcode
 • Taken en grenzen bij het hanteren van de meldcode
 • Sociale kaart
 • Privacy en beroepsgeheim
 • Dossiervorming
 • Wegen van het geweld
 • Kindcheck
 • Werkwijze Veilig Thuis
 • Consultatie, hulp organiseren en/of melden


In gesprek over onveiligheid en geweld:


 • Motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken
 • Zorg-verkennend en grens-stellend gesprek voeren
 • Signalen en zorgen delen met de klant
 • In gesprek over melding Veilig Thuis
 • Oefenen met een trainingsacteur


Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van de leerwensen.

Doelgroep:         professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers:    In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 1 dag , deze training kan desgewenst verkort worden tot een dagdeel of uitgebreid worden ( met gespreksvoering) afhankelijk van uw wens.

Kosten:     zie tarieven