Stress- en Traumasensitief werken

Als professional in het sociaal domein heb je te maken met uiteenlopende problematiek van clienten. Een groot deel van deze mensen heeft te maken met problemen op verschillende leefgebieden. Vaak ervaren deze mensen chronische stress als gevolg van traumatische jeugdervaringen. Diverse internationale onderzoeken, waaronder de Amerikaanse ACE study, laten het verband zien tussen nadelige omstandigheden in je jeugd en de aanzienlijk grotere kans op chronische ziekten op latere leeftijd. ACE staat voor Adverse Childhood Experiences.
Ervaringen met kindermishandeling, partnergeweld of getuige daarvan zijn, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd grijpen diep in op iemands denken en handelen. De gevolgen hiervan zijn voor hulpverleners vaak wel zichtbaar. Mensen die chronische stress ervaren zullen vaker afspraken vergeten, niet vanzelfsprekend in actie komen en meer moeite hebben hun emoties en verlangens te reguleren.

Als professional vervul je een belangrijke rol in het signaleren van chronische stress en mogelijk trauma en zal je waar nodig verwijzen naar passende hulpverlening. Goed signaleren en het erkennen van de achterliggende oorzaak is echter een lastige klus, zeker waar het traumaproblematiek betreft.
Trauma gerelateerde gedragingen herkennen bij zowel kinderen als volwassenen vragen om specifieke kennis en ervaringen en vereist stress- en traumasensitief handelen. In deze training gaan wij op al deze onderwerpen in. Er wordt verkend welke rol een jeugdtrauma van (één van de) ouders kan spelen binnen het gezin en hoe je hier als hulpverlener alert op kunt zijn. Je krijgt inzicht in de gevolgen van chronische traumatisering in de jeugd op het latere gezin, vanuit verschillende posities van kinderen en ouders, en onderzoekt hoe je als hulpverlener kunt bijdragen aan een gezonde en veilige opvoedsituatie. In de training wordt steeds de vertaling gemaakt naar de praktijk. In het laatste dagdeel wordt gewerkt met een trainingsacteur.
 

Inhoud van de training

Dag 1

 • De ACE-study

 • Zelfzorg

 • De invloed van hechting

 • Verschillende soorten trauma

 • De gevolgen van trauma

 • Window of tolerance en de drie breinen

 • De invloed van chronische stress op het dagelijks functioneren

 • Belang van psycho-educatie

Dag 2

 • Verbindingen en herstel

 • Vergroten van veerkracht

 • Gebruik van screenings-instrumenten

 • Risicogestuurde en herstelgerichte hulpverlening

 • Het geven van psycho-educatie

 • Stress- en traumasensitieve gespreksvoering
Praktische informatie

Maatwerk: Deze training wordt in-company aangeboden.

Doelgroep:         professionals die werken in de kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties

Deelnemers:    In overleg (maximaal 12 personen)

Tijdsinsvestering: 2 dagen , deze training kan desgewenst in overleg verkort worden.

Kosten:     zie tarieven

SKJ: 15 acreditatiepunten ( voor het volgen van de hele training